Demi & Michelle chơi Strip High Card anh sec phim sec với một sự thay đổi

Xem: 3837
Bộ đôi Feisty anh sec phim sec Demi & Michelle chơi Bài cao một cách khó khăn - bắt đầu với quần áo thừa và người chiến thắng trong mỗi vòng có thể chọn thứ mà người thua phải loại bỏ & một món đồ bị mất cho người thua kém may mắn ở cuối.